HemAdvokatfirman Falah Rasul 

Advokatfirman Falah Rasul är en allmänpraktiserande advokatfirma som företräder såväl privatpersoner som företag. 


Vi åtar oss uppdrag inom brottmål som offentlig försvarare och målsägandebiträde, familjerätt, utlänningsrätt, socialrätt och arbetsrätt.


Vårt kontor finns på Östra Ågatan 35A i centrala Uppsala, två minuters gångavstånd från centralstationen (Resecentrum). 


Vi förmedlar även hjälp med att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp som du kan ha rätt till beroende på din inkomst och om du har en hemförsäkring som kan täcka dina kostnader för vårt arbete.  Juridiska frågor tas emot antingen via e-post och besvaras så fort som möjligt. Vid mer komplicerade frågor som erfordrar personlig kontakt med utfrågaren tas kontakt via e-post eller telefon.


Vår verksamhet fokuseras på klientens intresse och vår målsättning är klientens väl. Varje uppdrag ses som ett uttryck för förtroende och klientens intresse tillvaratas oavsett ärendets/målets omfattning.

            Advokatfirman Falah Rasul © 2007